Influensavaksine

Koronavaksine

30.08.2021:

Vaksinering skjer i regi Trondheim kommune. Du blir kontaktet når det er din tur til og få koronavaksine. For mer info www.trondheim.kommune.no.

Fastlegene har sendt inn liste over sine pasienter som er i risikogruppe. For informasjon om risikogruppene se https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/ .

 

 

Influensavaksine – vi har ikke fått inn vaksine for sesong 2021/22 ennå.

Vi skal arrangere vaksinekveld for risikogruppene mandag 25.10.2021 kl.16:00 – 19:00. Det er mulig og bestille time nå. Send gjerne elektronisk melding via helsenorge.

Årets influensavaksine koster 50,-. Dersom du har frikort er den gratis.

 

Influensavaksine anbefales årlig for risikogruppene.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 

Risikogrupper

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.