Influensavaksine

Betalingsautomat på legesenteret

Vi har betaling via betalingsautomat på venterommet eller kontant betaling i ekspedisjonen.

Obs, automaten tar ikke kredittkort. Dersom du velger og få tilsendt faktura tilkommer det et gebyr på 71,-.

 

 

Influensavaksine til risikogruppene – vi har fått inn influensavaksine for sesong 2022/2023.

Vi er tom for influensavaksiner, men du kan få e-resept og hente ut på apoteket. Du må bestille time på LAB for injeksjon. Send melding til resepsjonen via helsenorge eller ring oss på tlf. 72592000.

Obs, det må gå minimum en uke mellom koronavaksine og influensavaksine.

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

 

Koronavaksine

08.11.2022:

Vaksinering skjer i regi Trondheim kommune. For mer info www.trondheim.kommune.no.