Influensavaksine

Vi har fått inn årets influensavaksine. Du får satt vaksinen av fastlegen hvis du har legetime i uke 43 og utover. Hvis du ikke har legetime kontakt resepsjonen via e-kontakt eller tlf. 72592000 for timeavtale på LAB.

Ingen drop in da må vi må overholde smittevern regler.

Info fra Folkehelseinstituttet: Fram til 1. Desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt.

 

Influensavaksine anbefales årlig for risikogruppene.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 

Risikogrupper

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.